1.04.2014 jõustuvad muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelus ja ravimite piirhindades

Olulisemad muudatused soodusravimite loetelus alates 1. aprillist 2014, mis võivad mõjutada günekoloogide tööd.    Soodusravimite loetelu 50% määraga täiendatakse toimeainet etonogestreel sisaldava ravimiga NEXPLANON.   Soodusravimite loetelu kõigi pakendite lõikes on leitav veebilehelt http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Tervishoid/... märksõna all Kokkuvõtlik tabel.Subject: 1.04.2014 jõustuvad muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelus ja ravimite piirhindades