Kasutaja katrinta ajaveeb

Tsüproterooni/etünüülöstradiooli sisaldavad ravimid: abimaterjal naise individuaalse tromboosiriski hindamiseks

Selle teatega edastatavad materjalid on kooskõlastatud Ravimiametiga ja tsüproterooni/etünüülöstradiooli sisaldavate ravimite (Diane/Cypretil) müügiloa hoidjatega. Materjalid on arteriaalse ja venoosse trombemboolia (ATE ja VTE) riski vähendamise meetmete osana suunatud arstile ja ravimi kasutajale.   Teate manuses on järgmised dokumendid:   1.     Abimaterjal arstile (Diane-Cypretil_väljakirjutajale_juuni 2014.pdf)

Günekoloogilise laparoskoopia konverents Leedus 12-13.06.2014

Edastame kutse Leedus toimuvale günekoloogilise laparoskoopia konverentsile.   Dear Estonian colleagues,   We would like to inform You about upcoming event in Vilnius: Two days international conference „LAPAROSCOPIC SURGERY IN GYNAECOLOGY“ (12-13th June 2014, Vilnius). It‘s important event with highest professional level guest  Dr. Revaz Botchorishvili (France, www.cice.fr). Please see the attached brochure or visit our website www.educor.eu.  

HAPPY PREGNANCY TÖÖTUBA 2014!

Kutsume teid osalema projekti HAPPY PREGNANCY töötoal 2014.   Üritus toimub 21.-22.05. Tartus, Geeni- ja biotehnoloogia keskuses Omicum, Riia 23b auditooriumis 105. Töötoa eesmärgiks on koondada naiste ja meeste reproduktiivtervise valdkonna eksperdid teadusasutustest, kliinikumidest ja rakenduslikult poolelt. Kahepäevase ürituse raames on võimalik kuulata ettekandeid kümne maailma juhtiva reproduktiivmeditsiini eksperdi ja kuue Eesti eksperdi esitluses ning osaleda diskussioonis. Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on tasuta.Töökeeleks on inglise keel.

Koolitus „Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine“.

Eesti Ämmaemandate Ühing korraldab koostöös Sihtasutusega Väärtustades Elu koolituse „Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine“.  Koolituse eesmärk on teadvustada raseda vaimse tervisega seotud probleeme ja pakkuda välja esmased lahendused kriisis olija abistamiseks kontakti käigus. Seminari läbinu teab, millised on rasedusega seotud vaimse tervise alased probleemid, oskab neid märgata ja alustada esmaste tegevustega vaimse tervise probleemide lahendamisel. Koolituse sihtgrupp: naistearstid, ämmaemandad, perearstid, pereõed.  Koolituse rahastaja on Eesti Haigekassa.