Ajaveebid

Vanemahüvitise muudatused

1. septembrist jõustub vanemahüvitise muudatus, mille kohaselt hakatakse vanemahüvitist arvestama raseduseelse (ehk 9-kalendrikuule eelneva) 12 kalendrikuu alusel. Seni arvutati vanemahüvitis eelmise kalendriaasta alusel. Siinkohal sooviksime rõhutada, et Sotsiaalkindlustusamet arvestab lapse sünnikuupäevast maha 9 kuud ning sellele eelnenud 12 kuud on periood, mille põhjal vanemahüvitis arvutatakse.

 

Diflazon (flukonasool) 150 mg kapslite klassifikatsioon muutub 1. veebruarist 2019

Ravimiameti otsustas muuta KRKA preparaadi Diflazon 150 mg (toimeaine flukonasool) kõvakapslite klassifikatsiooni. 2019. aasta 1. veebruarist kuulub Diflazon 150 mg ühte kapslit sisaldav pakend käsimüügiravimite hulka.

Ravim on näidustatud suguelundite seenpõletiku – naistel tupe ja meestel eesnaha seeninfektsiooni raviks täiskasvanutel, kui lokaalne ravi ei ole sobiv.

Ohutusalane teabekiri - Naatriumi-glükoosi kotransporter 2 (SGLT2) inhibiitorid – risk Fournier' gangreeni (lahkliha nekrotiseeriv fastsiit) tekkeks

Kokkuleppel Euroopa Ravimiameti ja riikide ravimiametitega soovivad SGLT2 inhibiitoreid sisaldavate ravimite [Invokana (kanagliflosiin), Forxiga (dapagliflosiin), Jardiance (empagliflosiin), Steglatro (ertugliflosiin)] müügiloa hoidjad teavitada teid riskist Fournier' gangreeni (lahkliha nekrotiseeriv fastsiit) tekkeks.

 

Palun tutvuge allpool oleva materjaliga. Ravimit välja kirjutades tuleb patsiendile riski selgitada.

 

  • Ohutusalane teabekiri SGLT2 Allalaadimine 154.65 KB
    Üleslaadimise kuupäev: 27 Jaan 2019 - 19:08

10th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy (DIP 2019), May 29 - June 1, 2019, Florence, Italy

We are happy to announce that the 10th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy (DIP 2019) will take place in Florence, Italy, May 29 – June 1, 2019

DIP is considered a leading symposium in the field of Maternal and Fetal medicine, presenting data and management protocols to ensure the optimal outcome of pregnancies complicated by diabetes, hypertension and metabolic syndrome. 

Täienduskoolitusi Eestis

2019. aastal on planeeritud järgmised kursused meie erialale:

21.01. - 17.02.2019 Perimenopaus ja menopaus - kliiniline käsitlus, e-kursus

25.02. - 31.03.2019 Kontratseptsioon igapäevases praktikas - uued lähenemised, e-kursus           

28.03.2019 Seksuaalharidus ja lapse seksuaalse arengu toetamine, Tartu            

4.04. - 5.04.2019 Vaagnapõhja häired ja urogünekoloogia, Tartu     

Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid - venoosse trombemboolia risk (dienogest)

Palun leidke lisast uuendatud teave kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide venoosse trombemboolia tekkeriski erinevuse kohta.

Tabelisse on lisandunud dienogestiga seostatava VTE riski suurus.

 

Täna teadaolevatel andmetel on dienogesti/etünüülöstradiooli sisaldavate kontratseptiivide kasutamisel veidi kõrgem risk venoosse trombemboolia tekkeks võrreldes levonorgestreeli/etünüülöstradiooliga.