Ajaveebid

1st World Congress on Women's Health Innovations and Inventions (WHII): Addressing Unmet Needs, July 9-11 2019, Tel Aviv, Israel

We are happy to announce that the 1st World Congress on Women's Health Innovations and Inventions (WHII): Addressing Unmet Needs, co-chaired by Prof. Moshe Hod & Dr. Benny Zeevi will take place in Tel Aviv, Israel, July 9-11, 2019.

ENS Põhja piirkonna seminar 26.11.2018 ITK Tuppitsa nimelises auditooriumis

Eesti Naistearstide Seltsi põhja ühenduse seminar toimub 26.11.2018 AS Ida-Tallinna Keskhaigla Tuppitsa nimelises auditooriumis.
 
 
Päevakava

13.30 – 14.00 registreerimine, kohv

14.00 – 14.10 Dr. Ivo Saarma  - sissejuhatus, PENS s.h liikmemaksud

14.10 –  15.50 Urodünaamika võimalused ja tulemuste interpreteerimine – dr. Aleksander Valdmets (ITK)

14.50 – 15.20  Vaagnapõhja prolapsi kirurgiline ravi AS LTKH-s  – resident Doris Meigas-Tohver (LTKH)

15.20 – 15.30 diskussioon

Ravimiametilt uut teavet ravimite ohutu kasutamise kohta (oktoober 2018)

Lp arstid, ämmaemandad ja haiglaproviisorid

 

Soovime hoida teid kursis uueneva ravimiteabega.

Kirja lisas on kokkuvõte

-          Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) viimatistest soovitustest uutest kõrvaltoimetest ja hoiatustest Eestis turustatavate ravimite kohta.

  • ohutusmuutused ravimiteabes 2018-10 Allalaadimine 36.92 KB
    Üleslaadimise kuupäev: 28 Okt 2018 - 13:06

Ohutusalane teabekiri - teave teratogeensuse ja neuropsühhiaatriliste häirete kohta retinoidide kasutamisel

Atsitretiini, adapaleeni, alitretinoiini, beksaroteeni, isotretinoiini ja tretinoiini müügiloa hoidjad Roche Eesti OÜ, SIA Meda Pharma, Galderma International, Eisai Europe Limited ja Actavis Group PTC ehf kokkuleppel Ravimiametiga edastavad teile ajakohastatud teabe teratogeensuse ja neuropsühhiaatriliste häirete kohta retinoidide kasutamisel.

 

  • Retinoidid arstide Allalaadimine 186.58 KB
    Üleslaadimise kuupäev: 22 Okt 2018 - 15:05

Ohutusalane teabekiri - Sildenafiili ei tohi kasutada üsasisese kasvupeetuse raviks

Revatio ja Viagra (Sildenafiil) müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG kokkuleppel Euroopa Ravimiameti ja Eesti Ravimiametiga teavitab teid, et sildenafiili ei tohi kasutada üsasisese kasvupeetuse raviks.

Sildenafiili sisaldavad preparaadid on näidustatud:

- pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (PAH) raviks täiskasvanutel ja 1...17 aasta vanustel lastel. Kehtivas ravimiteabes on öeldud, et kasutamine raseduse ajal ei ole soovitatav ja et ravimit tohib kasutada rasedatel PAH i raviks ainult äärmisel vajadusel.

  • Sildenafiili ohutusalane teabekiri 10oct2018 Allalaadimine 177.82 KB
    Üleslaadimise kuupäev: 22 Okt 2018 - 15:00