Kasutaja dorism ajaveeb

4th SEUD Congress in Florence, Italy, from April 26th to 28th 2018

On behalf of the Organizing Committee, it is a great pleasure to welcome you to the fourth SEUD Congress, which will be held in Florence, Italy, from April 26th to 28th 2018, organised by the Society of Endometriosis and Uterine Disorders.


This meeting is an appropriate opportunity for international surgeons and gynaecology specialists focused on endometriosis and uterine disorders to unlock the issues and controversies, to review advances in the understanding of this pathology, to present and to discuss their practices and researches.

Ulipristaal (Esmya) - maksakahjustuse riski hindamine Euroopas

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee PRAC alustas emakafibroidide ravis kasutatava ulipristaali (Esmya, müügiloa hoidja Gedeon Richter) kasutamisel ilmnenud tõsise maksakahjustuse riski ning edasiste riskivähendamise võimaluste hindamist.

Ohutusandmete hindamise tingis neli teadaolevat tõsise maksapuudulikkuse juhtu, millest kolmel vajas patsient maksatransplantatsiooni. Lisaks on teatatud teistest maksakahjustuse juhtudest. PRACi hinnangul on nelja tõsise maksapuudulikkuse juhu korral seos Esmyaga võimalik.

5th International Conference on Gynecology & Obstetrics, Oct 8 to 10th, 2018 at Zurich, Switzerland.

Cordially invites you to deliver a talk at the
"5th International Conference on Gynecology & Obstetrics"
Oct 8 to 10th, 2018 at
Zurich, Switzerland.
CME-CPD-CNE Accredited Event


Show us your interest by sending us an Abstract
Conference link : https://gynecology.conferenceseries.com/
Abstract submission: https://goo.gl/3qDteP

5th International Conference on Gynecology & Obstetrics, Oct 8 to 10th, 2018 at Zurich, Switzerland.

Cordially invites you to deliver a talk at the
"5th International Conference on Gynecology & Obstetrics"
Oct 8 to 10th, 2018 at
Zurich, Switzerland.
CME-CPD-CNE Accredited Event


Show us your interest by sending us an Abstract
Conference link : https://gynecology.conferenceseries.com/
Abstract submission: https://goo.gl/3qDteP

Info Gardasil 9 Inimese papilloomiviiruse (rekombinantne adsorbeeritud) 9-valentne vaktsiini tarneraskusest

Kevadine küberrünnak on MSD IT-süsteemidesse tekitanud suuremad tarnimise probleemid, kui algselt arvati.  Gardasil 9 turustamise tarneraskused võivad kesta veel ka järgmise aasta esimeses pooles (orienteeruvalt kuni juunini 2018). 

Kuna ülemaailmselt on prioriteediks seatud koolilaste kalendervaktsinatsioonide järjepidevus, siis tagatakse esmajärgus kalendervaktsinatsiooni tarned.