Print this page

Ohutusalane teabekiri NEXPLANONI (etonogestreel) implantaadi paigaldamise ja eemaldamise kohta


NEXPLANON (etonogestreel) implantaat on näidustatud raseduse vältimiseks. Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme kokkuleppel Ravimiametiga teavitab teid asjaolust, et neurovaskulaarsete vigastuste ja implantaadi äranihkumise riski minimeerimiseks ajakohastastakse implantaadi paigaldamise ja eemaldamise juhendit.

 

Palun tutvuge lisas oleva teabega. Ravimit välja kirjutades tuleb patsiendile riski selgitada.

 

NEXPLANONi (etonogestreel) ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on leitavad Ravimimeti kodulehelt www.ravimiamet.ee – otsi ravimit.

 

Ohutusalane teabekiri on leitav ka Ravimiameti kodulehelt: http://www.ravimiamet.ee/ohutusalased-teabekirjad.