Ulipristaal (Esmya) - müügiloa peatamine (maksakahjustuse riski hindamise ajaks)

Uudis ulipristaali müügiloa peatamisest on üleval Ravimiameti veebis

https://www.ravimiamet.ee/ulipristaali-kasutamine-emakafibroidide-raviks-tuleb-peatada-seoses-k%C3%A4imasoleva-maksakahjustusePõhisõnum:

Esmyat ei tohi määrata uutele patsientidele emakafibroidide raviks. Müügiluba peatatakse ajutiselt.

Apteekidest ravimit enam ei väljastata. St ravi hetkel saavad patsiendid ei saa ravi samuti jätkata.- Võtke ühendust oma patsientidega, kes kasutavad ulipristaali emakafibroidide raviks ja lõpetage nende ravi. Kaaluge teisi ravimeetodeid.

-  Teavitage patsiente maksakahjustuse tekke sümptomitest (nt iiveldus, oksendamine, parempoolne ülakõhuvalu, isutus, nõrkus ja nahakollasus) ja soovitage neil nende ilmnemisel nii pea kui võimalik võtta ühendust arstiga.

-   Maksafunktsiooni analüüse tuleks teostada 2-4 nädalat pärast ravi lõpetamist.

-  Ärge määrake ulipristaali ühelegi patsiendile. Ravimit ei ole saadaval.
 

Maia Uusküla
Ravimiamet

Login to post comments
back to top