ENS üldkoosolek toimub 01.detsembril 2011 Tallinnas Lauluväljaku Klaassaalis.