ENSi toetused EBCOG kongressi ettekannetele

ENS juhatus otsustas 11. novembri koosolekul toetada täismahus osavõtumaksu tasumisega kõiki liikmeid, kes esitavad EBCOG 2012 kongressile oma ettekande abstrakti (esimese autorina). Kongressile abstraktide esitamise tähtaeg on 31. detsember 2011. Seetõttu palume neil, kes on otsustanud ettekande teha, saata oma osavõtumaksu sooviavaldused koos ettekande esialgse pealkirjaga Eve Annovile(eve.annov@kliinikum.ee) hiljemalt 19. detsembriks. Toetuse saamise aluseks on tähtaegselt esitatud ja korrektselt vormistatud abstrakt. Ülejäänud liikmete toetused ja nende suurus sõltub rahalistest võimalustest ja sellest anname teada edaspidi.