Info ravimiametilt ravimi Protelos kasutamise kohta!

  Ravimiameti veebilehel (www.ravimiamet.ee) on avaldatud info Protelose kasutamise piirangute kohta: http://www.ravimiamet.ee/euroopa-ravimiamet-soovitab-piirata-strontsiumr...   Põhisõnum: Euroopa Ravimiamet soovitab kasutada strontsiumranelaati (Protelos) ainult neil patsientidel, keda ei saa ravida teiste osteoporoosi ravimitega. Ravi Protelos’ega ei tohi alustada patsientidel, kelle on anamneesis insult või müokardiinfarkt. Protelos’t kasutavate patsientide tervislikku seisundit tuleb regulaarselt (iga 6 kuni 12 kuu järel) kontrollida ning südame- või vereringehäirete (nt vererõhu tõus, stenokardia) tekkimisel tuleb ravi peatada.   Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee täies mahus soovituse leiate lingilt: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2...   Maia Uusküla Ohutusjärelevalve büroo juhataja Ravimiamet Tel 737 4140 www.ravimiamet.ee