Konverents „Multimorbidity in internal medicine" Tartus 26.09.14

Lugupeetud kolleeg, Meil on heameel kutsuda Teid osa võtma konverentsist „Multimorbidity in internal medicine", mis toimub Tartus Vanemuise kontserdimajas 26.septembril 2014.a. Konverentsi korraldajateks on Tartu Ülikooli Sisekliinik, Eesti Sisearstide Selts ja Eesti Sisearstide Ühendus.   Mitmete haiguste koosesinemine on täiskasvanutel muutumas üha tavalisemaks. Paljude kaasuvate haigustega arvestamine ja nende koos ravimine nõuab arstidelt märksa enam kui pelgalt haige põhiprobleemi lahendamist. Ühelt poolt tähendab see patsiendi käsitlusse rohkemate kitsa eriala spetsialistide kaasamist, teisalt suurendab see vajadust meditsiini laiuti tundvate arstide järele. Konverentsile on oodatud kõik arstid, kellele pakub nimetatud teema huvi, eeskätt sisemeditsiiniga tegelevate erialade arstid ja perearstid.   Käesoleva aasta konverentsi eripäraks on välislektorid Euroopa erinevatest riikidest. Et Euroopa Sisemeditsiini Föderatsiooni (European Federation of Internal Medicine) Nõukogu peab tänavu oma korralise koosoleku Tartus 27.septembril, on selle organisatsiooni juhid andnud lahke nõusoleku meie konverentsil esinemiseks.   Konverentsile registreerumiseks palume täita registreerimisvorm, mis asub aadressil www.esy.ee Täpne kava on manuses.