Liikmeks saamine

Eesti Naistearstide Seltsi liikmeks astumiseks tuleb ENS-i juhatusele esitada avaldus, milles on ära näidatud, et liige kohustub järgima Seltsi põhikirja ning aktiivselt osalema Seltsi töös. Samuti peavad seal kindlasti olema märgitud kõik kontaktandmed. Näidisavalduse vormi arstile ja residendile leiate allpool. Avalduse võite saata: ens@ens.ee

 

Teil on Seltsi üldkoosolekul otsustamiseks üks hääl. Kui te ei saa osaleda ENSi üldkoosolekul, siis volitage valimistel osalema oma kolleeg. Näidisvolikirja leiate allpool.

  • ENS liikmeavaldus arstile Allalaadimine 22.5 KB
    Üleslaadimise kuupäev: 15 Veebr 2015 - 15:13
  • ENS liikmeavaldus residendile Allalaadimine 22.5 KB
    Üleslaadimise kuupäev: 15 Veebr 2015 - 15:14