Misoprostoolil sünnituse induktsiooni näidustus

Ravimiameti otsus Eesti Naistearstide Seltsi taotlusele misoprostooli kasutamiseks sünnituse induktsioonil:
 
Lisame misoprostooli 25 mcg tabletid ka Ravimiameti kodulehel olevasse ravimiameti poolt kasutamiseks lubatud müügiloata ravimite toimeainete tabelisse sünnituse induktsiooni näidustustega http://www.ravimiamet.ee/m%C3%BC%C3%BCgiloata-ravimite-toimeained
 
Ravimiameti poolt kasutamiseks lubatud müügiloata ravimite toimeained (täiendatud 17.11.2015):