Ohutusalane teabekiri - Naatriumi-glükoosi kotransporter 2 (SGLT2) inhibiitorid – risk Fournier' gangreeni (lahkliha nekrotiseeriv fastsiit) tekkeks

Kokkuleppel Euroopa Ravimiameti ja riikide ravimiametitega soovivad SGLT2 inhibiitoreid sisaldavate ravimite [Invokana (kanagliflosiin), Forxiga (dapagliflosiin), Jardiance (empagliflosiin), Steglatro (ertugliflosiin)] müügiloa hoidjad teavitada teid riskist Fournier' gangreeni (lahkliha nekrotiseeriv fastsiit) tekkeks.

 

Palun tutvuge allpool oleva materjaliga. Ravimit välja kirjutades tuleb patsiendile riski selgitada.

 

Ülalnimetatud ravimite ravimi omaduste kokkuvõtted on leitavad Eesti Ravimiameti kodulehelt www.ravimiamet.ee.

Ohutusalane teabekiri on leitav ka Ravimiameti kodulehelt: http://www.ravimiamet.ee/ohutusalased-teabekirjad.

 

 

  • Ohutusalane teabekiri SGLT2 Allalaadimine 154.65 KB
    Üleslaadimise kuupäev: 27 Jaan 2019 - 19:08