Ohutusalane teabekiri - teave teratogeensuse ja neuropsühhiaatriliste häirete kohta retinoidide kasutamisel

Atsitretiini, adapaleeni, alitretinoiini, beksaroteeni, isotretinoiini ja tretinoiini müügiloa hoidjad Roche Eesti OÜ, SIA Meda Pharma, Galderma International, Eisai Europe Limited ja Actavis Group PTC ehf kokkuleppel Ravimiametiga edastavad teile ajakohastatud teabe teratogeensuse ja neuropsühhiaatriliste häirete kohta retinoidide kasutamisel.

 

Ravimiameti veebis http://www.ravimiamet.ee/ohutusalased-teabekirjad on leitavad kõik ohutusalased teabekirjad.

 

  • Retinoidid arstide Allalaadimine 186.58 KB
    Üleslaadimise kuupäev: 22 Okt 2018 - 15:05