Põhja-Eesti Naistearstide Seltsi koosolek 24.03.2016

Lugupeetud kolleegid,

 

Põhja-Eesti Naistearstide Seltsi koosolek toimub 24.03.2016 algusega kell 14:30.

Koosolek koos loengutega toimub Tallinnas hotell „Palace“ konverentsisaalis.

 

14:30 kogunemine ja tervitused

15:00 dr. Andre Trudnikov : Rasvumise kirurgilise ravi võimalused

15:45 dr. Ülle Jakovlev: Rasvumine fertiilses eas

16:30-17:00 puhkepaus

17:00 dr. Tiit Halling: diabeedi uued ravivõimalused

17:45-18:30 ENS juhatuse Põhja-Eesti kandidaatide valimine.

 

         ENS juhatuse liikmekandidaat:

Liikmekandidaadiks saab olla iga seltsi liige, kel ei ole liikmemaksu võlgnevust.

Liikmekandidaat peab andma oma nõusoleku enne koosolekut.

Ettepanek liikmekandidaadite kohta tuleb saata kirjalikult ENS sekretäri meilile (eve.annov@kliinikum.ee) vähemalt üks ööpäev enne ühenduse koosolekut. Hiljem liikmekandidaate esitada ei saa.

Hääletamine koosolekul on salajane ja häälte lugemiseks moodustatakse kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon.

Iga hääleõigusega liige võib volitada teist hääleõigusega liiget tegutsema tema nimel kirjaliku volikirja alusel.