MIKS?

 

Pädevushindamise eesmärgiks on motiveerida arste osalema täienduskoolitustel ja tagada naistearsti kvalifikatsiooni järjepidevus.

Pädevushindamine on vabatahtlik, kuid on üheks aluseks naistearsti kvalifikatsiooni hindamisel või ekspertarvamuste esitamisel töötaja kohta