Quattromedi paneelid ja nende ohud

Lugupeetud kolleegid. Alates 01.oktoobrist 2012 pakub Quattromed HTI Laborid OÜ molekulaardiagnostilisi paneele. Oleme seisukohal, et sellise paneeldiagnostika järele puudub Eestis vajadus, sest kõiki nimetatud haigustekitajaid on võimalik määrata vastavalt patsiendi kaebustele, kliinilisele leiule ja diagnoosi hüpoteesile ka eraldi. ESN juhatusele teadaolevalt ei kasutata sarnaseid molekulaardiagnostilisi paneele mujal maailmas. Mitmeid paneelides pakutavate haigustekitajate esinemine on Eesti oludes või naistel ebatõenäoline. Näiteks Chlamydia trachomatis LGVd on väljaspool Aafrika endeemilisi piirkondi sh Euroopas täheldatud eelkõige meestel, kes seksivad meestega. Haemophilus ducreyi poolt tekitatud haavandilise haiguse juhte on kogu Euroopas vaid üksikud ning sellise väga madala esinemissageduse [levimus testitavas materjalis] juures on molekulaardiagnostika sageli valepositiivne. Bakteriaalse vaginoosi diagnoos põhineb kliinilisel leiul ja bakterioskoopial ning selleks ei kasutata molekulaardiagnostikat. Paneelide ülesehitus ja kasutamine võib tekitada olukordi, kus bakteri leidu seostatakse haigusega. Näiteks on tervetel naistel tupe mikroflooras Gardnerella vaginalise, Atobium vaginae, Mycoplasma hominise, Ureaplasma urealyticumi, Ureaplasma parvumi leid sage. Ka kaebuste korral ei viita nende leid põhjuslikule seosele haigusega. Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum ja Ureaplasma parvum käsitlemine suguhaigustena on eksitav. Olemasolevad ja võimalikud ohud seoses paneelide kasutamisega: Paneelide kasutamine suurendab asjatuid tervishoiukulutusi diagnostikale ning võib viia asjatutele ravikuludele, Paneelide kasutamine võib põhjustada ülediagnostikat ja põhjendamatut ravi, Põhjendamatu ravi suurendab ohtu antibiootikumide ravimresistentsuste tekkeks, Põhjendamatu ravi on seotud tupe mikrofloora tasakaalu häirumisega ja sellest tulenevate uute probleemide tekkega (sh antibiootikumide kasutamisel tupe kandidiaas), Üle- ja väärdiagnostika võivad põhjustada psühholoogilisi probleeme ja võib varjata psühhosomaatilisi probleeme   ENS seiskoha leiate:http://www.ens.ee/content/ens-seisukohad