Sünnid ja abordid 2015

Tervise Arengu Instituudi koosseisu kuuluvad Eesti Meditsiiniline Sünniregister ja Raseduskatkestusandmekogu koguvad andmeid kõikide Eestis toimunud sündide ja teostatud abortide kohta.

Andmebaasis on avaldatud 2015. aasta sündide ja abortide statistika.