Teadus on meie kõigi jaoks

Konverents kasutab küll reumaatiliste haiguste näidet, kui keskendub epidemioloogiliste uuringutele, mis kasutavad kliinilises töös tekkivaid andmeid. Kas Eestis on võimalik Mayo kliiniku mudel? Vaata: http://www.itk.ee/index.php?page=315&