Tsüproterooni/etünüülöstradiooli sisaldavad ravimid: abimaterjal naise individuaalse tromboosiriski hindamiseks

Selle teatega edastatavad materjalid on kooskõlastatud Ravimiametiga ja tsüproterooni/etünüülöstradiooli sisaldavate ravimite (Diane/Cypretil) müügiloa hoidjatega. Materjalid on arteriaalse ja venoosse trombemboolia (ATE ja VTE) riski vähendamise meetmete osana suunatud arstile ja ravimi kasutajale.   Teate manuses on järgmised dokumendid:   1.     Abimaterjal arstile (Diane-Cypretil_väljakirjutajale_juuni 2014.pdf) Abimaterjalis on loetletud tsüproterooni/etünüülöstradiooli sisaldavate ravimite kasutamise vastunäidustused ja trombemboolia riskifaktorid. Palun kasutage seda abimaterjali koos ravimi omaduste kokkuvõttega vastava ravimi väljakirjutamisel ja patsiendi konsulteerimisel.   2.     Info ravimi kasutajale (Diane-Cypretil_kasutajale_juuni 2014.pdf) Patsiendile suunatud teabelehel on loetletud VTE ja ATE riskifaktorid ning nende olulised nähud ja sümptomid. Palun arutage konsultatsiooni ajal koos naisega teabelehe sisu, trükkides selle vajadusel välja.