Ravimiametilt uut teavet ravimite ohutu kasutamise kohta (märts 2020)

Lp arstid, ämmaemandad, õed ja haiglaproviisoridSoovime hoida teid kursis uueneva ravimiteabega.

Kirja lisas on igakuine  kokkuvõte

-        Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) soovitustest uute kõrvaltoimete ja hoiatuste kohta Eestis turustatavatele ravimitele.

-        Ravimiameti poolt kinnitatud ohutusmuutustest, mis on esitatud ravimi müügiloa hoidjate poolt.

-        Tsentraalse müügiloaga ravimite ohutusmuutustest, mis on esitatud ravimi müügiloa hoidjate pooltSama teave lisatakse igakuiselt täienevasse tabelisse, mis on leitav ka Ravimiameti veebilehel - http://www.ravimiamet.ee/ohutusmuutusedRavimiteave täies mahus on leitav Ravimiameti registrist <http://ravimiregister.ravimiamet.ee/default.aspx?pv=HumRavimid.Otsing>

Sisestage registris sobivale otsingu reale teid huvitava ravimi või toimeaine nimetus ning leiategi ravimi omaduste kokkuvõtte „SPC“ nimelise pdf failina.

Tänases kokkuvõttes saadetud PRAC soovitused jõuavad ravimiinfodesse mõne kuu jooksul, riiklikud muutused on ravimiinfodes juba nähtavad.Kõigi uute ohutusalaste soovituste kohta leiate rohkem infot Euroopa Ravimiameti veebilehelt:

Muutused, mis tulenevad ohusignaalide hindamisest<http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000375.jsp&mid=WC0b01ac0580727d1c>

Muutused, mis tulenevad perioodilise ohutusaruande hindamisest<http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/psusa_search.jsp&mid=WC0b01ac0580902b8d>Loodame, et sellest on teie töös kasu.Ohutusjärelevalve büroo nimel

Maia Uusküla

Ravimiamet

Kommenteerimiseks logi sisse
tagasi üles