Vanemahüvitise muudatused

1. septembrist jõustub vanemahüvitise muudatus, mille kohaselt hakatakse vanemahüvitist arvestama raseduseelse (ehk 9-kalendrikuule eelneva) 12 kalendrikuu alusel. Seni arvutati vanemahüvitis eelmise kalendriaasta alusel. Siinkohal sooviksime rõhutada, et Sotsiaalkindlustusamet arvestab lapse sünnikuupäevast maha 9 kuud ning sellele eelnenud 12 kuud on periood, mille põhjal vanemahüvitis arvutatakse.

 

Kuivõrd Teie naistearstidena suhtlete kõige otsesemalt tulevaste lapsevanematega, oleme tänulikud, kui saaksite tähelepanu pöörata järgmisele asjaolule. Nimelt kõik naised, kelle sünnitusleht algab 13. aprillil või enne seda, hakkavad vanemahüvitist saama vana regulatsiooni alusel, kuna sünnitusleht lõppeb sel juhul enne 30. augustit ning seega tekib neil vanemahüvitise saamise õigus enne 1. septembrit 2019. Kõik emad, kelle sünnituslehe algus on 14. aprill või pärast seda, hakkavad vanemahüvitist saama uue regulatsiooni (ehk rasedusele eelnenud 12 kalendrikuu põhjal).

 

Tabelis on toodud ka täpsem info, milliste kuude alusel uue regulatsiooniga vanemahüvitist arvutatakse:

Lapse sünnikuu

Uus vanemahüvitise arvestusperiood

juuni 2019

september 2017 – august 2018

juuli 2019

oktoober 2017 – september 2018

august 2019

november 2017 – oktoober 2018

september 2019

detsember 2017 – november 2018

oktoober 2019

jaanuar – detsember 2018

november 2019

veebruar 2018 – jaanuar 2019

detsember 2019

märts 2018 – veebruar 2019

jaanuar 2020

aprill 2018 – märts 2019

veebruar 2020

mai 2018 – aprill 2019

märts 2020

juuni 2018 – mai 2019

aprill 2020

juuli 2018 – juuni 2019

mai 2020

august 2018 – juuli 2019

 

Täpsemalt on võimalik lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/muudatused-perehuvitiste-seaduses-septembris-2019

 

Täiendavate küsimuste korral soovitame pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole (telefoninumbril (+372) 612 1360 või e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee).