16.-20. mail 2011 toimub Tartus Reproduktiivmeditsiini ja -bioloogia suvekool.

16.-20. mail 2011 toimub Tartus Reproduktiivmeditsiini ja -bioloogia suvekool. Kursus toimub Tartu Ülikooli Kliinilise meditsiini doktorikooli (http://www.doktorikool.ut.ee/kmdk/) raames. Suvekool on suunatud reproduktiivmeditsiini ja -bioloogia valdkonnaga tegelevatele doktorantidele, residentidele, õppejõududele ning erialaspetsialistidele (sünnitusabi ja günekoloogia, androloogia, geneetika, molekulaardiagnostika, sigimisbioloogia, jt). Suvekooli eesmärgiks on vahendada teadlaste ja kliiniliste erialade spetsialistide teadmisi ning kogemusi järgnevatel teemadel: * mehe ja naise viljakus ning seda määravad tegurid (geneetika, immunoloogia, endokrinoloogia), * implantatsioon ja seda mõjutavad tegurid * embrüoloogia: emaka ja embrüo vahelised seosed * platsentatsioon ja rasedustüsistuste tekkemehhanismid Kursus koosneb loengutest ja praktikumidest, mida viivad läbi oma ala spetsialistid Eestist ja välismaalt. Tänu Kliinilise meditsiini doktorikooli poolsele toetusele on suvekoolist osavõtt tasuta, kuid osavõtjate arv on piiratud. Elamiskulud ja transpordikulud katab osavõtja ise. Kõik kursusel osalejad peavad esitama teesid (uurimistöö kokkuvõte, haigusjuhu ülevaade, jm). Esitatud tööde põhjal valitakse välja viimasel päeval toimuvad suulised ettekanded (15-20 min.). On võimalik osaleda ka ainult loengutel. Täiendav informatsioon suvekooli toimumiskohtade ja täpse ajakava kohta on kättesaadav veebilehel http://www.doktorikool.ut.ee/kmdk/en/activities/summer-school-on-reproductive-medicine-and-biology Samas toimub ka registreerumine ja teeside esitamine.
Last modified on Friday, 13 February 2015 02:00
Login to post comments
back to top