Ohutusalane teave ravimiametilt

Lp kolleegid ! Alates selle aasta juunikuust avaldab Ravimiamet oma veebilehel ravimite ohutusalaseid teabekirju*. Hetkel on veebis kaks hiljuti saadetud kirja. Ajapikku lisatakse sinna ka varasemalt müügiloa hoidjate poolt tervishoiutöötajatele saadetud ohutusalased teabekirjad. Ohutusalased teabekirjad on leitavad Ravimiameti veebilehelt - inimestel kasutatavad ravimid/ravimiohutus/ohutusalased teabekirjad link: http://www.ravimiamet.ee/ohutusalased-teabekirjad   Lisaks eelnevale leiab kasulikku infot Ravimiameti veebilehel: Ravimite tarneraskuste kohta: http://www.ravimiamet.ee/#tab_3-tab Ravimite kohta, mille kasutamine on ohtlik või piiratud: http://www.ravimiamet.ee/defektsed-ravimid/2013   * ohutusalase teabekirja koostab müügiloa hoidja kas enda algatusel, Eesti Ravimiameti või Euroopa Ravimiameti mõne komitee nõudmisel (nt inimravimite komitee või riskihindamise komitee). Eestis saadetava kirja sisu kinnitab Ravimiamet. Müügiloa hoidja peab kirja edastama kommunikatsiooniplaanis ettenähtud vastava eriala tervishoiutöötajatele (kas tavaposti või e-posti teel). Ohutusalane teabekiri on mõeldud ainult ohutusega seotud informatsiooni kiireks edastamiseks ning seda ei tohi segi ajada reklaam-materjalide või ohutusalase koolitusmaterjaliga.   Ravimiamet www.ravimiamet.ee  
Lp kolleegid ! Alates selle aasta juunikuust avaldab Ravimiamet oma veebilehel ravimite ohutusalaseid teabekirju*. Hetkel on veebis kaks hiljuti saadetud kirja. Ajapikku lisatakse sinna ka varasemalt müügiloa hoidjate poolt tervishoiutöötajatele saadetud ohutusalased teabekirjad. Ohutusalased teabekirjad on leitavad Ravimiameti veebilehelt - inimestel kasutatavad ravimid/ravimiohutus/ohutusalased teabekirjad link: http://www.ravimiamet.ee/ohutusalased-teabekirjad   Lisaks eelnevale leiab kasulikku infot Ravimiameti veebilehel: Ravimite tarneraskuste kohta: http://www.ravimiamet.ee/#tab_3-tab Ravimite kohta, mille kasutamine on ohtlik või piiratud: http://www.ravimiamet.ee/defektsed-ravimid/2013   * ohutusalase teabekirja koostab müügiloa hoidja kas enda algatusel, Eesti Ravimiameti või Euroopa Ravimiameti mõne komitee nõudmisel (nt inimravimite komitee või riskihindamise komitee). Eestis saadetava kirja sisu kinnitab Ravimiamet. Müügiloa hoidja peab kirja edastama kommunikatsiooniplaanis ettenähtud vastava eriala tervishoiutöötajatele (kas tavaposti või e-posti teel). Ohutusalane teabekiri on mõeldud ainult ohutusega seotud informatsiooni kiireks edastamiseks ning seda ei tohi segi ajada reklaam-materjalide või ohutusalase koolitusmaterjaliga.   Ravimiamet www.ravimiamet.ee  
Last modified on Friday, 13 February 2015 02:00
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top