Info ravimiametilt kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide ja venoosse trombemboolia riski kohta

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee (PRAC) hindas kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide (KHK) kasutamise ja venoosse trombemboolia tekkeriski vahelist seost ning soovitas arvestada ravimi määramisel individuaalseid riskifaktoreid. Tervishoiutöötajad peavad naisi informeerima ka trombemboolia nähtudest ja sümptomitest. Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee kiitis soovitused heaks.   Edastame Teile KHK-de ohutusalase teabekirja, mis käsitleb trombemboolia tekkeriski vastavalt üleeuroopalise analüüsi tulemustele. Kiri on koostatud kõigi kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide Eestis müügiluba omavate müügiloa hoidjate poolt ning kooskõlastatud Eesti Ravimiametitega. Avaldame ohutusalase teabekirja ka Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee/ohutusalased-teabekirjad. Käesolevale infole on lisatud ka patsiendile suunatud teave venoosse trombemboolia/arteriaalse trombemboolia (VTE/ATE) sümptomitest ja Eestis registreeritud kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide loetelu.  
Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee (PRAC) hindas kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide (KHK) kasutamise ja venoosse trombemboolia tekkeriski vahelist seost ning soovitas arvestada ravimi määramisel individuaalseid riskifaktoreid. Tervishoiutöötajad peavad naisi informeerima ka trombemboolia nähtudest ja sümptomitest. Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee kiitis soovitused heaks.   Edastame Teile KHK-de ohutusalase teabekirja, mis käsitleb trombemboolia tekkeriski vastavalt üleeuroopalise analüüsi tulemustele. Kiri on koostatud kõigi kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide Eestis müügiluba omavate müügiloa hoidjate poolt ning kooskõlastatud Eesti Ravimiametitega. Avaldame ohutusalase teabekirja ka Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee/ohutusalased-teabekirjad. Käesolevale infole on lisatud ka patsiendile suunatud teave venoosse trombemboolia/arteriaalse trombemboolia (VTE/ATE) sümptomitest ja Eestis registreeritud kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide loetelu.  
Last modified on Friday, 13 February 2015 02:00
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top