Info ravimiametilt ravimi Protelos kasutamise kohta!

  Ravimiameti veebilehel (www.ravimiamet.ee) on avaldatud info Protelose kasutamise piirangute kohta: http://www.ravimiamet.ee/euroopa-ravimiamet-soovitab-piirata-strontsiumranelaadi-protelos-kasutamist   Põhisõnum: Euroopa Ravimiamet soovitab kasutada strontsiumranelaati (Protelos) ainult neil patsientidel, keda ei saa ravida teiste osteoporoosi ravimitega. Ravi Protelos’ega ei tohi alustada patsientidel, kelle on anamneesis insult või müokardiinfarkt. Protelos’t kasutavate patsientide tervislikku seisundit tuleb regulaarselt (iga 6 kuni 12 kuu järel) kontrollida ning südame- või vereringehäirete (nt vererõhu tõus, stenokardia) tekkimisel tuleb ravi peatada.   Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee täies mahus soovituse leiate lingilt: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/02/news_detail_002031.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1   Maia Uusküla Ohutusjärelevalve büroo juhataja Ravimiamet Tel 737 4140 www.ravimiamet.ee
  Ravimiameti veebilehel (www.ravimiamet.ee) on avaldatud info Protelose kasutamise piirangute kohta: http://www.ravimiamet.ee/euroopa-ravimiamet-soovitab-piirata-strontsiumranelaadi-protelos-kasutamist   Põhisõnum: Euroopa Ravimiamet soovitab kasutada strontsiumranelaati (Protelos) ainult neil patsientidel, keda ei saa ravida teiste osteoporoosi ravimitega. Ravi Protelos’ega ei tohi alustada patsientidel, kelle on anamneesis insult või müokardiinfarkt. Protelos’t kasutavate patsientide tervislikku seisundit tuleb regulaarselt (iga 6 kuni 12 kuu järel) kontrollida ning südame- või vereringehäirete (nt vererõhu tõus, stenokardia) tekkimisel tuleb ravi peatada.   Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee täies mahus soovituse leiate lingilt: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/02/news_detail_002031.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1   Maia Uusküla Ohutusjärelevalve büroo juhataja Ravimiamet Tel 737 4140 www.ravimiamet.ee
Last modified on Friday, 13 February 2015 02:00
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top