Sünnitusabi

Display:

Sünnieelselt lootel diagnoositud südamerikete käsitlustaktika
 481 Allalaadimist
 525.74 KB
 13.07.2021

Eesti Naistearstide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi kokkukutsutud töörühma eesmärgiks oli ühtlustada kaasasündinud südamerikete käsitlust, perede nõustamist, abi osutamist ning laste sünnijärgse ravi ja vajadusel välisravile suunamise korraldamist. Käsitlustaktika on multidistsiplinaarne ja hõlmab sünnitusabi- ja günekoloogia, kardioloogia, pediaatria, geneetika, radioloogia, anestesioloogia ja kardiokirurgia eriala.

Koostajad: dr Maila Raidmäe (Tallinna Lastehaigla lastearst), dr Liis Toome (Tallinna Lastehaigla lastearst), dr Konstantin Ridnõi (ITK naistearst), dr Pille Andresson (ITK lastearst), dr Ksenia Buts (LTKH naistearst), dr Rebeca Saral (LTKH naistearst), dr Edikai Arulaane (LTKH naistearst), dr Piret Veerus (LTKH naistearst), dr Pille Saik (LTKH lastearst), dr Raili Ermel (TÜK kardiokirurg), dr Silvia Virro (TÜK kardioloog), dr Kristel Köbas (TÜK kardioloog), prof Tuuli Metsvaht (TÜK laste intensiivraviarst), dr Heili Varendi (TÜK lastearst), dr Karin Asser (TÜK radioloog), dr Kai Muru (TÜK meditsiinigeneetik), kaasprof Kristiina Rull (TÜK naistearst), dr Ele Hanson (TÜK naistearst).

Töögrupi juht: dr Eva-Liina Ustav (TÜK naistearst).

Juhendi on kinnitanud Eesti Naistearstide Seltsi juhatus 30. aprillil 2021. a.

Rasedusaegsete hüpertensiivsete häirete käsitlusjuhend 2021
 1965 Allalaadimist
 761.85 KB
 20.05.2021

Juhendi eesmärk on ühtlustada rasedusaegsete hüpertensiivsete häirete käsitlust Eestis. Juhend annab tõenduspõhise ülevaate rasedusaegsete hüpertensiivsete häirete epidemioloogiast, jaotusest, riski hindamisest, diagnoosimisest ning ravi- ja jälgimistaktikast.

Koostajad: dr. Kristiina Rull (töögrupi juht), dr Anne Kirss (sisearst), dr. Ele Hanson, dr. Eva- Liina Ustav, dr.Tuuli Haabpiht, dr. Ksenia Buts, prof. Helle Karro.

Juhend on kinnitatud Eesti Naistearstide Seltsi juhatuse poolt 30.aprillil 2021a.

Raseduse jälgimise juhend
 3363 Allalaadimist
 406.33 KB
 16.10.2019

Eesti Naistearstide Seltsi ravijuhend, versioon 5 (2018)
Kinnitatud Eesti Naistearstide Seltsi, Eesti Ämmaemandate Ühingu ja Eesti Perearstide
Seltsi juhatuste poolt
Koostajad: Pille Vaas, Kristiina Rull, Siiri Põllumaa, Anne Kirss, Doris Meiga

Rasedakaart
 641 Allalaadimist
 60.97 KB
 16.10.2019

Raseduse jälgimise juhend (veeb)
 1511 Allalaadimist
 4 KB
 16.10.2019

Juhend normaalse sünnituse käsitlemiseks
 1588 Allalaadimist
 641.74 KB
 16.10.2019

Juhendi eesmärgiks on tagada kõigile sünnitajatele ühtsetele põhimõtetele ja tõenduspõhistele teadmisele toetuv sünnituse käsitlemine Eestis.

Sünnituse induktsiooni ravijuhend
 3872 Allalaadimist
 437.43 KB
 16.10.2019