Liikmemaksu info

ENSi 15.04.16 üldkoosoleku otsusega on seltsi liikmemaksumäärad alates 1. juulist 2016 järgnevad:


Töötav naistearst: 10 eurot kuus /120 eurot aastas

Resident: 7 eurot kuus /84 eurot aastas

Pensionär, lapsehoolduspuhkusel liige: 10 eurot aastas


Liikmemaks tuleb kanda ENS-i arveldusarvele EE602200221001135423 Swedbanka. Maksekorraldusel peavad olema järgmised andmed:

  1. Maksja ees- ja perekonnanimi (liikmete hulgas on ühenimelisi arste).
  2. Liikmemaksu summa.
  3. Periood, mille eest liikmemaksu tasutakse. Näiteks: jaan. 2016 või I kvartal 2016 või jaan-aprill 2016 jne.

Kvartaalsed ja poolaasta maksud tuleb tasuda ettemaksuna, st. I kvartali maks jaanuaris jne. Juhul, kui liikmemaksu tasub asutus kõikide liikmete eest ühe maksekorraldusega, tuleb ENS-ile saata nimekiri, kus on ära näidatud, kelle eest ja mis perioodi eest makstakse.


Soovitame tungivalt loobuda asutuste raamatupidamise kaudu liikmemaksude tasumisest ja vormistada pangas püsikorraldus liikmemaksu ülekandmiseks Teie isiklikult arveldusarvelt. Selline lahendus muudaks maksude laekumise jälgimise märksa kergemaks.