Arengukava

ENS juhatus (Aivar Ehrenberg, Külli Frolova, Tiiu Hermlin, Helle Karro, Made Laanpere, Tivador Lakatõš, Ivo Saarma, Katrin Täär, Kadri-Liina Vahula, Piret Veerus) ja Eva-Kaisa Zupping, Maike Parve, Ferenc Szirko, Reet Lindström koostasid 2011-2012.aastal Eesti Sotsiaalministeeriumi tellimusel sünnitusabi ja günekoloogia eriala arengukava aastani 2020.

Kõik koostatud arstlike erialade arengukavad on kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi kodulehel aadressil http://www.sm.ee/et/arstide-erialade-arengukavad-ja-erialakomisjonid

 

 Sünnitusabi ja günekoloogia arengukava (2012)