Töös olevad juhendid

Pooleliolevad juhendid:

  • Sünnituse valutustamise juhend - algatatud veebruaris 2019
    • Töörühma juht on Fred Kirss
    • Töörühma liikmed on Kristel Krunks, Jana Klementsov, Kristiina Rull, Ergo Õkva (anestesioloog), Mare Kubjas (anestesioloog), Liia Liibusk (anestesioloog)