Koolitustoetused

ENS juhatus kinnitas 16.01.04 ENS koolitustoetuste maksmise korra. Koolitustoetus on ette nähtud seltsi liikmete erialaseks täienduskoolituseks nii Eestis kui välismaal. 

Toetuse taotleja peab esitama seltsi juhatusele vabas vormis taotluse, milles on ära näidatud ürituse nimetus ja taotletav summa. 

Taotlused vaadatakse üle 2 korda aastas - mais ja novembris. 

Toetuste määramisel lähtutakse järgnevast: 

  • taotluse esitaja peab olema ENS liige vähemalt 5 aastat
  • toetust on võimalik taotleda üks kord 5 aasta jooksul
  • eelistatakse neid taotlejaid, kellel on ettekanne
  • toetuse jagamise üheks tingimuseks on, et toetuse saaja esitab üritusest ülevaate ENS teatajas