Ohutusalane teabekiri - Gilenya (fingolimood) – uus vastunäidustus rasedatele ja fertiilses eas naistele

Gilenya (fingolimood) on näidustatud haigust modifitseeriva monoteraapiana väga aktiivse, retsidiveeruva kuluga sclerosis multiplex’i (SM) raviks täiskasvanud patsientidele ja lastele alates 10 aasta

vanusest: Patsiendid, kelle haigus on väga aktiivne vaatamata täielikule ja asjakohasele ravile vähemalt ühe haigust modifitseeriva raviga või patsiendid, kellel on kiiresti välja kujunenud raske, retsidiveeruva kuluga SM, nt kaks või enam töövõimetust põhjustavat ägenemist aastas ja üks või enam gadoliinium-kontrasteeruvat kollet aju MRT-uuringul või oluliselt enam T2 kahjustuskoldeid võrreldes varasema hiljutise MRT-ülesvõttega.

Müügiloa hoidja Novartis kokkuleppel Ravimiametiga teavitab teid uuest vastunäidustusest rasedatel ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta tõhusat rasestumisvastast meetodit  riskist.

Palun tutvuge allpool oleva teabega.

Ravimit Gilenya saavaid patsiente tuleb nimetatud riski suhtes jälgida.

Gilenya (fingolimood) ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infoleht on leitav Ravimiameti kodulehelt:

www.ravimiamet.ee

 

Ohutusalane teabekiri on leitav ka Ravimiameti kodulehelt:

http://www.ravimiamet.ee/ohutusalased-teabekirjad

 

 

Kommenteerimiseks logi sisse
tagasi üles