Müügiloata ravimite väljakirjutamine

Hea arst

 

Alates 3. maist 2017 saate te koos digiretseptiga teha taotluse  müügiloata ravimi kasutamiseks. Andmevahetus retseptikeskuse, Ravimiameti ja arstide vahel käib automaatselt.

Uue asja juurutamisel tulevad enamasti välja ka mõned kitsaskohad.  Ravimiamet ja Haigekassa  juhivad  tähelepanu viimase kuu jooksul sagedamini esinenud  probleemidele ravimite väljakirjutamisel, mistõttu ei saa patsiendid oma ravimeid apteegist kätte.

Müügiloaga ravimite väljakirjutamine

Viimase kuu jooksul on Ravimiamet saanud palju müügiloata ravimi taotlusi ravimitele, millel  on Eestis müügiluba olemas. Kui te täidate retseptil meditsiinilise põhjenduse välja, saab müügiloaga ravimi retseptist automaatselt müügiloata ravimi taotlus, mis suunatakse Ravimiametile otsuse tegemiseks ning retsept ei ole apteegis realiseeritav.

Näited Ravimiametisse jõudnud taotlustest:

Retseptile on valitud toimeaine epinefriin (adrenaliin) ATC koodiga C01CA24, ravimvormiga süstelahus pen-süstlis, toimeaine kogus 300mcg/0,3ml, ravimi nimetus EPIPEN, meditsiiniline põhjendus: Müügiloaga ravimitel puudub sobiv ravimvorm.

Sellel ravimil soovitud ravimvormis (pen-süstel) on Eestis müügiluba ja ravim on apteekides saadaval. Meditsiinilist põhjendust ei ole vaja täita,  (st esitada müügiloata ravimi kasutamise taotlust). http://ravimiregister.ravimiamet.ee/default.aspx?pv=HumRavimid.Otsing

Palun retsepti koostamisel arvestada järgmist:

Ø  Kui on teada, et väljakirjutataval ravimil on müügiluba ja see on apteekidest kättesaadav, jälgige  veateateid ja hoiatusi, müügiloata ravimi meditsiinilist põhjendust ei ole vaja lisada.  Kui infosüsteem annab teate, et peate lisama retseptile meditsiinilise põhjenduse, on tavaretseptist saamas müügiloata ravimi taotlus. Kui kindlasti teate, et ravimil on müügiluba, siis soovitame üle kontrollida väljakirjutatud ravimi andmed:

o   Kasutage pigem üldisemat ravimivormi nt närimistableti asemel tablett – andmebaas leiab siis lihtsamalt õige vaste.

o   Vaadake üle ravimi tugevuse lahtrid, et kirjas oleks vaid vajalik info, näiteks  tableti puhul  500 mg, mitte 500mg/1.

Ø  Vajadusel saate ravimi andmeid kontrollida ravimiregistrist http://ravimiregister.ravimiamet.ee/

Erialaseltsi taotlusega ravimite väljakirjutamine

Ravimiametisse on ekslikult jõudnud üle 100 müügiloata ravimi taotluse seetõttu, et ravim on välja kirjutatud veidi testsugustel tingimustel, kui erialaseltsid on taotlenud ja Ravimiamet varasemalt heaks kiitnud. Lisaks on täidetud meditsiinilise põhjenduse väli, mis muudab retsepti müügiloata ravimi taotluseks.

Heaks kiidetud erialaseltsi taotlused võimaldavad  müügiloata ravimit välja kirjutada tavaretseptiga, aga see eeldab, et ravim kirjutatakse välja täpselt nendel tingimustel, kui on Ravimiameti poolt heaks kiidetud. See tähendab, et toimeaine sisaldus, ravimvorm, diagnoosikood peavad olema samad ning meditsiinilise põhjenduse välja retseptil ei täideta. Sel juhul ei jõua need retseptid  Ravimiametisse ega ole käsitletavad kui taotlused müügiloata ravimi kasutamiseks  ja patsient saab ravimi apteegist osta sisuliselt kohe (nagu müügiloaga ravimi puhul). Arstide erialaorganisatsiooni taotluse alusel kasutamiseks lubatud müügiloata ravimid on leitavad Ravimiameti veebis.

Näited Ravimiametisse jõudnud taotlustest:

1.       Tsüanokobalamiini süstelahuse puhul märgitakse toimeaine sisalduseks retseptil 1000mcg/0; 1000mcg/1; 0,5mg/0 või 500mcg/0ml. Näidetes on puudu kas mahu number või mahu ühik, mistõttu retsept ei vasta  heaks kiidetud  erialaorganisatsiooni taotlusele ravimi tugevuste osas - 500mcg/1ml või 1000mcg/1ml.

Palun retsepti koostamisel arvestada järgmist:

Ø  Kui soovite välja kirjutada müügiloata ravimit erialaseltsi taotlusele tuginedes, siis palun kontrollige Ravimiameti veebist, kas olete valinud digiretseptile õige toimeaine sisalduse, diagnoosikoodi ja ravimvormi. Ravimi meditsiinilise põhjenduse välja ei ole vaja täita. Retseptikeskus edastab infoteate, juhul kui  diagnoosikood, ravimvorm ja toimeaine sisaldus ei vasta erialaseltsi taotlusele,  mille alusel saab koostada tavaretsepti.

Ø  Juhul kui ravimit on vaja kasutada teistel tingimustel, tuleb teil koostada müügiloata ravimi retsept-taotlus, täites retseptivormil ravimi meditsiinilise põhjenduse välja.

Ravimite kiire kättesaadavuse tagamiseks  palume arvestada  eespool toodud soovitustega. Selleks,  et edaspidi IT süsteemid paremini toetaksid retseptide välja kirjutamist, jätkavad Haigekassa ja Ravimiamet koostööd tervishoiu teenuste osutajate IT- arendajatega.

Täname teid juba ette mõistva suhtumise eest.

 

Ravimiamet ja Haigekassa

 

Kommenteerimiseks logi sisse
tagasi üles