Ravimiametilt uut teavet ravimite ohutu kasutamise kohta (märts 2021) Esile tõstetud

Lp arstid, ämmaemandad, õed ja proviisorid

 

Soovime hoida teid kursis uueneva ravimiteabega.

Kirja lisas on igakuine  kokkuvõte

-          Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) soovitustest uute kõrvaltoimete ja hoiatuste kohta Eestis turustatavatele ravimitele.

-          Ravimiameti poolt kinnitatud ohutusmuutustest, mis on esitatud ravimi müügiloa hoidjate poolt.

-          Tsentraalse müügiloaga ravimite ohutusmuutustest, mis on esitatud ravimi müügiloa hoidjate poolt

 

Sama teave lisatakse igakuiselt täienevasse tabelisse, mis on leitav ka Ravimiameti veebilehel - http://www.ravimiamet.ee/ohutusmuutused

 

Ravimiteave täies mahus on leitav Ravimiameti registrist

Sisestage registris sobivale otsingu reale teid huvitava ravimi või toimeaine nimetus ning leiategi ravimi omaduste kokkuvõtte „SPC“ nimelise pdf failina.

Tänases kokkuvõttes saadetud PRAC soovitused jõuavad ravimiinfodesse mõne kuu jooksul, riiklikud muutused on ravimiinfodes juba nähtavad.

 

Kõigi uute ohutusalaste soovituste kohta leiate rohkem infot Euroopa Ravimiameti veebilehelt:

Muutused, mis tulenevad ohusignaalide hindamisest (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/signal-management/prac-recommendations-safety-signals)

Muutused, mis tulenevad perioodiliste ohutusaruanne hindamisest  (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/download-medicine-data#periodic-safety-update-report-single-assessments-(psusas)-section)

 

Loodame, et sellest on teie töös kasu.

 

Ohutusjärelevalve büroo nimel

Maia Uusküla

Ravimiamet

 

Hinda seda kirjed
(0 hinnangut)
Kommenteerimiseks logi sisse
tagasi üles