Ohutusalane teabekiri - VTE risk kloormadinooni kasutamisel ja uuendatud VTE riski võrdlus Esile tõstetud

Lp Ens seltsi liikmed! 

Manusesse on lisatud dokumendid:

-          Clormetini (kloormadinoon+etünüülöstradiool) VTE riski kirjeldav ohutusalane teabekiri,

-          Uuendatud VTE riskide võrdlus kõigi kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide kasutamisega seoses

Kui seni oli selle ravimiga VTE riski suurus teadmata, siis hiljutises retrospektiivses kohortuuringus jõuti järeldusele, et aastane VTE risk naistel, kes võtavad kloormadinoonatsetaati koos etünüülöstradiooliga, on hinnanguliselt 6–9 VTE juhtu 10 000 naise kohta.

Ohutusalane teabekiri on leitav ka ravimiregistrist Clormetini ravimikaardilt.

Uuendatud VTE riski võrdlus on leitav kõigi kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide ravimikaartidelt.

 

Enne ravimi väljakirjutamist tuleb patsienti hinnata trombemboolia riskitegurite suhtes. Selles aitab kaasa kontroll-loend Kontroll-loend 
Patsiendile tuleb trombemboolia riski selgitada ja anda teabematerjal  Teabeleht 

 

Lugupidamisega,
Maia Uusküla
Ravimiohutuse osakonna juhataja
Ravimiamet

Hinda seda kirjed
(0 hinnangut)
Kommenteerimiseks logi sisse
tagasi üles